Financieel

Wat is cryptocurrency en hoe werkt het?

Cryptocurrency, soms gewoon crypto genoemd, is elke vorm van valuta die digitaal of virtueel bestaat en cryptografie gebruikt om transacties te beveiligen. Er is geen centrale uitgevende of regelgevende instantie voor cryptocurrencies. In plaats daarvan gebruiken ze een gedecentraliseerd systeem om transacties te registreren en nieuwe eenheden uit te geven. Wat zijn cryptocurrencies? Een cryptocurrency […]

Wat betekent erfenis?

De erfenis van een overledene wordt een erfenis of nalatenschap genoemd. De overledene die zijn erfenis aan anderen nalaat, wordt de erflater genoemd en de ontvangers worden erfgenamen genoemd. De erfopvolging regelt wie erfgenaam is van een nalatenschap en op welke delen aanspraak kan worden gemaakt op de nalatenschap. De erfgenamen zijn in de regel […]

Schuiven naar boven