Gasloos verwarmen

Gasloos

Welke elektrische kachel verbruikt het minste stroom?

Om de vraag te beantwoorden welke elektrische kachel het minste stroom verbruikt, gaan we iets verder. We bekijken het onderwerp vooral vanuit het oogpunt van efficiëntie.

Wat betekent efficiëntie of energie-efficiëntie?

Onder efficiëntie verstaan ​​we de verhouding tussen de opgewekte warmte en de verbruikte energie. Hoe minder energie er verbruikt hoeft te worden, hoe energiezuiniger een verwarming is. Welke elektrische verwarming genereert de meeste warmte uit de gebruikte elektriciteit?

Alle elektrische kachels zetten 100% van de elektriciteit die ze van de lijn halen om in warmte – zonder ook maar één watt te verspillen. Ook verlies je geen warmte via boilers of leidingen. Hierdoor bent u 100% efficiënt ter plaatse.

De meeste elektrische kachels hebben automatische energiebesparende functies die uw stroomverbruik verminderen zonder ingewikkelde programmering. Digitale thermostaten bewaken uw kamertemperatuur nauwkeurig en schakelen direct uit wanneer de juiste temperatuur is bereikt. Tegelijkertijd stel je op elk uur van de dag, elke dag van de week precies in welke kachel welke temperatuur moet bereiken.

Stroomverbruik en type verwarming

Het type warmte speelt ook een belangrijke rol bij het bepalen welke elektrische kachel het minste stroom verbruikt.

Elektrische kachels, die een hoog aandeel stralingswarmte produceren, zijn de meest efficiënte en kosteneffectieve verwarmingssystemen. Waarom? Stralingswarmte voelt voor mensen als warme zonnestralen. Lagere stooktemperaturen van 18-19°C vinden we al prettig en besparen zo stroom. Warmte wordt niet beïnvloed door luchtstroom en gaat in combinatie met een warmteaccumulator langer mee dan convectiewarmte. In dit artikel lees je wat stralingswarmte is en welke elektrische kachels daar het meeste van leveren.

Wat is stralingswarmte?

De termen stralingswarmte, thermische straling en infraroodstraling worden vaak als synoniemen gebruikt. Ze verwijzen naar een soort straling die wordt geabsorbeerd en uitgezonden door alle vaste objecten in de wereld, inclusief onszelf. Warmtestraling is iets volkomen natuurlijks en ongevaarlijks. Alle verwarmingssystemen gebruiken op zijn minst enige straling om ons warm te houden. Het aandeel warmtestraling in de uitgestraalde warmte varieert echter sterk van enkele procenten tot bijna 100 procent.

Waarom is stralingsverwarming energiezuinig?

Stralingswarmte wordt gemakkelijk geabsorbeerd en opgeslagen door vaste voorwerpen en mensen. Wanneer uw kachel dit soort warmte gebruikt, wordt deze geabsorbeerd door de muren, het plafond en de oppervlakken van uw kamer. Het wordt effectief opgesloten in de objecten van het huis en zorgt de hele dag voor een langdurig gevoel van warmte. Stralingswarmte beweegt in golven, onafhankelijk van de lucht. Hierdoor wordt hij niet weggeblazen door tocht en blijft er meer warmte in de ruimte. Bij gebruik van stralingswarmte kunt u de thermostaat op een lagere temperatuur zetten dan bij convectieverwarming en toch comfortabel voelen doordat de stralingswarmte u direct opwarmt.

Elektrische verwarming woonkamer is dus een veel betere methode dan de woonkamer door middel van gas te verwarmen, en meestal goedkoper.

Gasloos verwarmen
Schuiven naar boven